Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

SƠ KẾT HỌC KỲ I (TỔ TOÁN TIN)

Đánh giá, nhận xét công tác trong học kỳ 1 năm học 2018 - 20109

Tr. THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TỔ TOÁN – TIN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Hôm nay, vào lúc 14h15 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tại phòng học số 4 của trường THPT Nguyễn Công Phương, tổ Toán – Tin tiến hành họp sơ kết công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019.

* Thành phần:

 • Chủ trì: Nguyễn Tấn Hiên (tổ trưởng).            Thư ký: Võ Thị Minh Hiếu.
 • Cùng 08 thành viên khác của tổ. (Vắng 0)

* Nội dung:

I/ Đánh giá, nhận xét công tác trong học kỳ 1 năm học 2018 - 20109

 1. Nguyễn Tấn Hiên.

* Nhiệm vụ được phân công: Tổ trưởng tổ Toán - Tin; dạy Toán lớp 12C2, 10A5, 10A4.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Luôn giúp đỡ tổ viên trong tổ chuyên môn.
 • Nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi công việc được giao.
 • Công tác báo cáo đôi khi còn chậm.
 • Tự xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ.
 1. Võ Thị Minh Hiếu.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 1B6, 11B3,10A3 chủ nhiệm 11B6.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm.
 • Đấu tranh phê bình chưa mạnh, cần quả lý giờ dạy tốt hơn.
 • Tự xếp loại:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 1. Phạm Đình Thích.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Tin lớp 10A1,A2,A3,A4,11B6,11B6.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giảng dạy.
 • Tham gia tốt các phong trào thii đua
 • Tự xếp loại:  xuất sắc.
 1. Nguyễn Thị Thảo Vi.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Tin lớp 12C1,C2,C3,C4,C5,C6.

Kiêm nhiệm phụ trách phòng máy tính.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
 • Tự xếp loại:Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 1. Đặng Thị Thu Nhân

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Tin lớp 10A5,A6,11B2,B3,B4.Chủ nhiệm 10A6.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm.
 • Có ý thức cao trong tự học tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.
 • Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 1. Đinh Thị Tâm Minh.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 12C3,C4, 11B5 chủ nhiệm 12C4.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Nhiệt tình trong công tác.
 • Tham gia rất tốt các phong trào thi đua, đạt danh hiệu Hai giỏi của Công đoàn.

    Tự xếp loại: xuất sắc.

 1. Trần Phương Nam.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 11B2,11B4, 10A2.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Hoàn thành tương đối tốt các nhiệm vụ.
 • Tiến độ vào điểm, có chậm 1 tuần

Tự xếp loại :Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Lê Thị Yến Ly.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 12C1,10A6; chủ nhiệm 12C1.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm.
 • Hoàn thành tốt công tác được giao.

Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1.  Hà Thị Thanh Trang.

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 12C5,10A1; chủ nhiệm 10A1.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm.
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

          Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Trần Thị Thu Hạt

* Nhiệm vụ được phân công: dạy Toán lớp 1C6,11B1; chủ nhiệm 12C6.

* Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:

 • Nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm.
 • Hoàn thành tốt công tác được giao.

Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 • II/ Kết quả xếp loại chung(theo  đánh giá của tổ chuyên môn):

TT

Họ và tên

Tự xếp loại

Tổ xếp loại

Ghi chú

1

Nguyễn Tấn Hiên

Hoàn thành

Tốt

 

2

Võ Thị Minh Hiếu

Khá

Tốt

 

3

Trần Phương Nam

Khá

Tốt

 

4

Đinh Thị Tâm Minh

Xuất sắc

Xuất sắc

 

5

Hà Thị Thanh Trang

Khá

Tốt

 

6

Lê Thị Yến Ly

Khá

Tốt

 

7

Đặng Thị Thu Nhân

Khá

Tốt

 

8

Phạm Đình Thích

Xuất sắc

Xuất sắc

 

9

Nguyễn Thị Thảo Vi

Khá

Tốt

 

10

Trần Thị Thu Hạt

Khá

Tốt

 

Biên bản kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

                                                                                      Nghĩa Hành, ngày 10 tháng 01 năm 2019

                 TỔ TRƯỞNG                                                   THƯ KÝ

 

        Nguyễn Tấn Hiên                                                   Võ Thị Minh Hiếu

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 40
Tháng 07 : 714
Năm 2020 : 13.121