Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - THÁNG 12/2018

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG  - THÁNG 12/2018

SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TRƯỜNG THPT                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

               Số: 118/KHLĐ-NCP                                         Nghĩa Hành, ngày 01 tháng 12năm 2018

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - THÁNG 12/2018

I.Mục đích:

- Luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và giáo dục kỹ năng sống của học sinh;

- Nâng cao nhận thức văn hóa học đường của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

II. Yêu cầu:

  • Thực hiện lao động đúng giờ, đầy đủ số lượng và đầy đủ dụng cụ lao động;
  • Đảm bảo an toàn, hiệu quả ;
  • Tuân thủ theo sự phân công của BLĐ và hướng dẫn của GVCN;
  • GVCN theo dõi lịch lao động để thông báo, hướng dẫn cho học sinh của lớp thực hiện đúng kế hoạch và đạt hiệu quả.

III. Bảng phân công chi tiết

Thời gian

Ngày

Lớp

Công việc

Dụng cụ

Xếp loại

Ghi chú

Chiều

Thứ 2

03/12

10A1

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 5

06/12

12C4

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

LĐ bù

Chiều

Thứ 7

08/12

12C1

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Sáng

Thứ 2

10/12

11B1

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 5

13/12

12 C5

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 7

15/12

12C2

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Sáng

Thứ 2

17/12

10A5

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

LĐ bù

Sáng

Thứ 5

20/12

11B3

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Sáng

Thứ 7

22/12

11B2

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 2

24/12

10A2

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 5

27/12

12C6

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 7

29/12

12 C4

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 2

31/12

10A3

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Sáng

Thứ 5

03/01/19

10A5

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Chiều

Thứ 7

05/01/19

12C3

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Lưu ý: - Thời gian thực hiện: Buổi chiều: từ 14h00 đến khi hoàn thành công việc

Buổi sáng: từ 7hh30 đến khi hoàn thành công việc

- GVCN trực tiếp đôn đốc, quản lý lớp mình trong suốt buổi lao động;

- Phải được Ban Lao động nghiệm thu kết quả trước khi kết thúc ra về.

 

Nơi nhận:                                          HIỆU TRƯỞNG

- PTLĐ;

- GVCN;

- Lưu: VT

                                                      Nguyễn Thị Kim Mai

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 137
Năm 2020 : 10.951