Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

kế hoạch lao động đến 31/01/2019

kế hoạch lao động tháng 2/2019

SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Số: /KHLĐ-NCP Nghĩa Hành, ngày 05 tháng 01năm 2019

 

KẾ HOẠCH

LAO ĐỘNG THÁNG 01/2019

 

I.Mục đích:

- Luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và giáo dục kỹ năng sống của học sinh;

- Nâng cao nhận thức văn hóa học đường của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

II. Yêu cầu:

  • Thực hiện lao động đúng giờ, đầy đủ số lượng và đầy đủ dụng cụ lao động;
  • Đảm bảo an toàn, hiệu quả ;
  • Tuân thủ theo sự phân công của BLĐ và hướng dẫn của GVCN;
  • GVCN theo dõi lịch lao động để thông báo, hướng dẫn cho học sinh của lớp thực hiện đúng kế hoạch và đạt hiệu quả.

III. Bảng phân công chi tiết

Buổi chiều

Ngày

Lớp

Công việc

Dụng cụ

Xếp loại

Ghi chú

Thứ 7

12/01

11B1

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

LĐ bù (T12)

Thứ 2

14/01

10A3

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

LĐ bù( T12)

Thứ 5

17/01

11B4

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 7

19/01

11B5

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 2

21/01

10A4

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 5

24/01

10A5

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 7

26/01

11B6

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 2

28/01

10A6

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

Thứ 5

31/01

11B2

Quét dọn Xq sân trường

Cuốc, chổi

 

 

 

- Thời gian thực hiện: Buổi chiều: từ 14h00 đến khi hoàn thành công việc

- GVCN trực tiếp đôn đốc, quản lý lớp mình trong suốt buổi lao động;

- Phải được Ban Lao động nghiệm thu kết quả trước khi kết thúc ra về.

Lưu ý: Các lớp LĐ-VS chiều thứ 5 có thể chuyển buổi sáng nhưng phải đảm bảo khối lượng công việc được giao.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- PTLĐ;

- GVCN;

- Lưu: VT

 

Nguyễn Thị Kim Mai

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 137
Năm 2020 : 10.951