Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

kế hoạch hàng tháng (9-12/2018) tổ Ngoại ngữ.

Kế hoạch tháng 9-12/2018

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Công Phương Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tổ :Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 /2018

 

Nội dung công việc

Thời gian t/h

Người thực hiện

Những thay đổi khác

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

18

 

19

20

 

21

 

 

 

22

A.Công tác chuyên môn:

-Tham gia dự lễ khai giảng năm học 2018-2019

- Họp tổ chuyên môn

-hoàn thành các hồ sơ sổ sách

-Bồi dưởng HSG

-Lên kế hoạch dạy đúng với phân phối chương trình và treo sổ báo giảng.

- Báo giảng điện tử smass

- GV trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ

- Dự giờ, thao giảng tháng 9

- Nộp các kế hoạch cho tổ

- Hội nghi CNVC

- Đặng ký chỉ tiêu bộ môn

- Đăng ký danh hiệu cá nhân , tổ

- Dự tết trung thu

- Nộp KH hoạt động của tổ cho BGH

- Nộp Kh dạy học 37 tuần

- Tập huấn lại cho tổ

B.Công tác chủ nhiệm:

- Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ của công,bảo vệ môi trường và tham gia an toàn giao thông.

-GVCN chốt lại số học sinh diện chính sách và hộ nghèo

- Nhắc học sinh tác phong khi đến trường và ý thức tổ chức kỷ luật khi tham gia dự lễ khai giảng.

- GVCN rà soát laị danh sách đoàn viên để chuẩn bị đại hội chi đoàn , đoàn trường

 

.Công tác khác:

-Tham gia đầy đủ các phong trào mà nhà trường,công đoàn & Đoàn thanh niên tổ chức.

 

 

5/9

13/9

8/9

 

 

 

Đầu tuần

Trước 15/9

 

 

 

 

 

14/9

 

 

 

 

Đầu tháng

 

Cả tổ

 

GVBM, GVCN

 

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

Đ,c Hương

 

 

GVCN

 

 

 

 

 

 

 

Cả tổ

 

TT

 

NguyễnThị Danh

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Công Phương Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tổ :Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/ 2018

 

Nội dung công việc

Thời gian t/h

Người thực hiện

Ghi chú

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

8

9

10

11

12

 

13

14

15

 

 

16

 

17

18

 

19

 

20

 

21

A.Công tác chuyên môn:

-Họp tổ chuyên môn

- Góp ý tiết dạy nghiên cứu bài học

- Lên lịch báo giảng điện tử smas in ra hàng tuần đúng với phân phối chương trình

-Giáo viên tiếp tục hoàn thành bộ hồ sơ chuyên môn:

-Hoàn thành kế hoạch cá nhân và các kế hoạch khác nộp cho tổ vào ngày 18/10

-Rà soát chương trình dạy của các thành viên trong tổ .

- Đăng ký Dự giờ ,thao giảng .

- Tiếp tục hoạt động câu lạc bộ tiếng anh hs

- Lên kế hoạch hoạt động câu lạc bộ tiếng anh Gv

- Tham gia đại hội đoàn trường

- lên lớp có giáo án đầy đủ

- Thi đua dạy tốt học tốt để chào mừng ngày PNVN 20/10

- kiểm tra 1 tiết 3 khối

- Trả bài ktra 3 khối

- Vào điểm kiểm tra 15 phút 3 khối

-

B.Công tác chủ nhiệm:

-Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và nhắc nhở học sinh về tình hình học thêm

-Giáo viên chủ nhiệm tăng cường giáo dục đạo đức -Đôn đốc lớp chủ nhiệm tham gia nhiệt tình công tác phong trào của Đoàn trường.

- Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ của công,bảo vệ môi trường và ATGT

- Hướng dẫn lớp tham gia lao động dọn vệ sinh sân trường.

- Nhắc học sinh tác phong khi đến trường và ý thức tổ chức kỷ luật trong việc chấp hành nội qui của nhà trường.

 

 

Tuần thứ 2

Đầu tuần , hết ngày thứ 3 khóa

 

Tuần thứ 3

 

 

 

 

 

Thứ 5 tuần 3

Cả tổ

1/10

 

 

Tuần 8

Tuần 2

 

Cả tổ

Đc Đào dạy

 

 

Cả tổ

cả tổ

 

 

 

cả tổ

 

đ/c kiều

đ/c Đào

cả tổ

 

 

cả tổ

cả tổ

 

 

GVCN

 

TT

 

NguyễnThị Danh

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Công Phương

Tổ :Ngoại ngữ

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Công Phương Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tổ :Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2018

 

Nội dung công việc

Thời gian t/h

Người thực hiện

Những thay đổi khác

 

1

2

 

3

4

 

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 

13

 

14

 

15

 

 

 

 

 

 

A.Công tác chuyên môn:

-Họp tổ chuyên môn (Kiểm tra hồ sơ chuyên môn) -Tham gia dự giờ thăm lớp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

-Dạy minh họa

-Tham gia đánh giá xếp loại giờ dạy và rút kinh nghiệm giờ dạy tháng 10

-Thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Báo giảng điện tử đầu tuần

- Thống nhất ma trận đề ktra 1 tiết lần 2, 3 khối

-Rà soát chương trình giảng dạy của tổ viên.

- Ra đề thi HSG cấp trường lớp 11

- Thi HSG cấp trường

- Kiểm tra HSGA lần 1

- Thanh tra toàn diện

B.Công tác chủ nhiệm:

-Nhắc nhở lớp đăng ký giờ học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

-Đôn đốc lớp chủ nhiệm tham gia nhiệt tình công tác phong trào của Đoàn trường

-Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ của công,bảo vệ môi trường và tham gia giao thông

 

 

 

Tuần thứ 2

Tuần thứ 3

20/11

Tuần thứ 3

Tuần thứ 3

 

Tuần 2

 

 

 

 

 

 

 

12-17

 

 

 

 

 

 

Cả tổ

TT

 

Đc Đào

Cả tổ

cả tổ

 

 

 

 

TT

Đc Kiều

TT

 

Hà, hương

 

Đ/c Kiều

Đ/c Hương

 

 

GVCN

 

TT

 

NguyễnThị Danh

 

 

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Công Phương Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tổ :Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH THÁNG 12

(Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12-2018

TT

Nội dung công việc

Thời gian t/h

Người thực hiện

Những thay đổi khác

 

1

 

2

3

4

5

6

7

 

 

8

9

 

10

 

11

12

 

13

 

 

14

A.Công tác chuyên môn:

-Họp tổ chuyên môn

-Ra soát chương trình ,cho học sinh kiểm tra bù cho đủ cột điểm (học sinh nghỉ có lý do chính đáng)

-Thống nhất đề cương ôn tập của 3 khối lớp

-Phân công ra đề cương

- Ôn tập giải đề cương

- Phân công ra đề thi

- Thống nhất ma trận đề thi hk1

- Nộp đề cho trường chậm nhất vào ngày 18/12

Tham gia coi thi học kỳ,chấm bài và nộp điểm đúng thời gian qui định .

-Góp ý xây dựng bài dạy chủ đề

- Rút kinh nghiệm sau khi dạy chủ đề

- Hoàn thành nhập điểm trên smas

III.Công tác chủ nhiệm:

-Nhắc nhở lớp đăng ký giờ học tốt chào mừng ngày QĐNDVN 22-12

- Nhắc nhở hs ôn tập để kiểm tra hk1

-Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ của công,bảo vệ môi trường và tham gia giao thông

-Hướng dẫn lớp tham gia lao động dọn vệ sinh sân trường

IV.Công tác khác:

-Tham gia đầy đủ các phong trào mà nhà trường,công đoàn & Đoàn thanh niên phát động .

 

 

Tuần thứ 2

 

 

 

Tuần T3

 

 

 

 

Cả tổ

TT

 

 

cả tổ

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ

 

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

GVCN

 

TT

 

NguyễnThị Danh

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 40
Tháng 07 : 714
Năm 2020 : 13.121