Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

Lãnh đạo tỉnh và huyện Nghĩa Hành làm việc tại trường Nguyễn Công Phương