TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN TIN:

NGUYỄN TẤN HIÊN

Năm sinh: 09-09-1965

 

 

 

TỔ PHÓ TỔ TOÁN TIN:

PHẠM ĐÌNH THÍCH

Năm sinh: 20-04-1980