TỔ TRƯỞNG TỔ SỬ - ĐỊA -GDCD:

 

HUỲNH THỊ LỰU

Năm sinh: 21-07-1981