TỔ TRƯỞNG TỔ SINH-TD-GDQP:

ĐOÀN THỊ BÍCH THUỶ

Năm sinh: 05-05-1978

 

 

 

TỔ PHÓ TỔ SINH-TD-GDQP:

LÊ HOÀI TÂN

Năm sinh: 24-03-1966

(HÌNH)