BÙI THỊ MINH NGUYỆT

TỔ TRƯỞNG TỔ NGỮ VĂN, TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

 

BÙI THỊ MINH NGUYỆT
NĂM SINH: 10/01/1964

 

NGUYỄN VĂN PHÁP

TỔ PHÓ TỔ NGỮ VĂN, TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

NGUYỄN VĂN PHÁP (Bên trái ), NĂM SINH: 24/9/1982
BÙI THỊ MINH NGUYỆT(Bên Phải), NĂM SINH: 10/01/1964