BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

 

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH _ (Đứng giữa, CT Công Đoàn)
NGUYỄN THỊ MỸ TRANG - (Bên trái, PCT Công Đoàn)
LƯƠNG HỒ VŨ ( Bên Phải, Uỷ viên BCH Công Đoàn)